Bærekraft

Åpenhetsloven
I Bygg-Engros, har vi engasjert oss i bærekraft gjennom initiativer som overholdelse av åpenhetsloven og miljøsertifisering. Vår første redegjørelse ble publisert i juni 2023, og vi forplikter oss til å årlig rapportere våre aktsomhetsvurderinger i en dedikert rapport. For å få innsikt i vårt arbeid i 2023, kan rapporten lastes ned fra denne siden.

Miljøfyrtårn
Bygg-Engros AS har nylig innledet prosessen med å oppnå Miljøfyrtårn-sertifiseringen som en del av vårt mål om å ta ansvar og handle mer bærekraftig. Vår målsetning er å fullføre sertifiseringsprosessen innen utgangen av 2024. Den kommende tiden vil definitivt være spennende for oss, og vi ser på dette som begynnelsen på vår reise mot et mer bærekraftig samfunn.
Vi inviterer alle interesserte til å bidra med innspill og ideer om hvordan vi kan forbedre klima- og miljøpåvirkningen av våre varer og tjenester. Dersom du har forslag eller ønsker å dele din kunnskap, oppfordrer vi deg til å sende dine tanker til oss på e-post: bærekraft@byggengros.no. Vi verdsetter engasjementet fra våre kunder og samarbeidspartnere, og ser frem til å samarbeide for en mer bærekraftig fremtid.

Kontakt vedrørende miljøfyrtårnet og åpenhetsloven mottas på følgende adresse
bærekraft@byggengros.no