Her er de mest stilte spørsmålene, vennligst kontakt oss hvis du trenger mer hjelp.

Jeg har lagt inn bestillingen, hva skjer nå?

Etter at du har lagt inn din online ordre, blir omdirigert til kvitterings-side og mottar e-post bekreftelse for din bestillingen.

* Hvis du bestiller med betaling senere (som Klarna), må du betale Klarna fakturaene i henhold til din valgte betalingsmåte med dem.

Er min online bestilling betalt?

Når du legger inn bestilling online i nettbutikken vår www.byggengros.no, velger du mellom forskjellige betalings-alternativer, uansett alternativ du betaler online med, vil bestillingen bli plassert og utbetalt til oss i Bygg Engros. 

Ved bestilling via Klarna, vil du få fakturaer fra Klarna for å betale i henhold til betalingsmåten mellom deg og Klarna.

Jeg fikk ikke ordrebekreftelse på e-post?

Hvis du ikke mottok ordrebekreftelse på e-post, er det antagelig på grunn av:

1. E -posten din er ikke korrekt.

2. ordrebekreftelsen e -post gikk til: spam-mappen.

Hvis du har dette problemet, kan du skrive til oss til: butikk@byggengros.no så vi kan bekrefte bestillingen din for deg og sende deg e-postmeldingen for ordrebekreftelsen.

Hvor lenge til jeg mottar bestillingen min?

Vi har varene våre som vises på nettet, tilgjengelig for levering i disse tre typene:

1. Varer som vi har i vårt eget lager (på lager): sendingsdato er mellom 2 og 4 dager maks (vi sender vanligvis innen 24timer)

2. Varer som vi får fra våre leverandører hver uke (fjernlager): Disse varene som er merket som (fjernlager) skal bestilles fra leverandøren og leveres til oss innen 3 til 5 arbeidsdager. Sendingsdato til deg: 6-8 dager.

3. Varer med ukjent leveringsdato (ved ordre): Noen varer har endret situasjon for tilgjengelig på leverandørens lager, levering av slike varer kan ta 15 dager.

Vi informerer deg via e-post eller telefon om din ordre-situasjon hvis det er noen mulig eller uventet forsinkelse.

 

Hvor er bestillingen min nå?

Når vi har sendt bestillingen din, sender vi deg e-post som har sporings-nummeret slik at du kan undersøke om ordresituasjonen. Ved uvanlig forsinkelse informerer vi deg om eventuell endring i leveringsdato.

Husk at du kan logge inn ved å bruke bestillings-nummeret og e -posten for å se statusen for bestillingen din. Logg Inn

Hva er fjernlager?

Produkter som er merket som: fjernlager er de produktene som ikke er på vårt lager for øyeblikket, men fortsatt kan bestilles. Vi har løpende forsendelser fra våre leverandører hver uke.

Forventet sendingsdato fra oss (for maskiner som er på fjernlager):

Vi holder deg oppdatert om enhver endring i leveringstiden, du kan alltid velge mellom å beholde bestillingen eller få full refusjon og enkelt kansellere bestillingen, også kan du sjekke med oss forventet leveringsdato før du bestiller ved å kontakte oss på chat eller e-post.

Jeg ønsker å legge inn en stor bestilling, kan jeg få bedre priser?

Hvis du planlegger å legge en stor bestilling hos oss, kan du sende oss en e-post til: butikk@byggengros.no og nevne varene du planlegger å kjøpe slik at vi kan se om vi kan gi bedre rabatter til deg.

Faktura for mitt kjøp

Faktura-kopien din fra Bygg Engros blir vanligvis sendt til deg på e -post med leverings -e -posten, hvis ikke, kan du logge inn på hjemmesiden vår for å laste ned fakturaen din.

Jeg vil endre bestillingen min

Hvis du vil legge til eller endre noe i bestillingen din, kan du kontakte oss på: butikk@byggengros.no

Hva med garantien?

Alle varene vi selger kommer med den opprinnelige distributør-garantien i Norge. Vi har også vårt eget verksted for reparasjon for mange elektroverktøy med originale reservedeler. Vår reparasjon og reaksjon på spørsmål om reparasjon er alltid klar, vi garanterer (under leverandørens opprinnelige garanti) at ethvert mulig problem med maskinen du kjøper fra oss vil bli løst, noen ganger reparerer vi maskinen, eller noen ganger sender vi en ny i stedet ( det avhenger av saken).
Har du et reparasjonsspørsmål, sjekk verkstedet vårt her: Bygg Engros Verksted

Jeg vil returnere, endre eller kansellere bestillingen:

Du har rett til å starte retur innen 14 dager etter mottak av bestillingen, retur gebyrene per post skal betales av kunden.

Vi har enkel og fleksibel retur og kansellering for bestillinger.

For retur, endring eller kansellering av bestillingen din, kontakt oss til: butikk@byggengros.no

Les mer om Kjøps og bruksbetingelser

Mer?

Trenger du mer hjelp, svarer vi deg gjerne, kontakt oss på e-post til: butikk@byggengros.no

Her er de mest stilte spørsmålene, vennligst kontakt oss hvis du trenger mer hjelp.

Jeg har lagt inn bestillingen, hva skjer nå?

Etter at du har lagt inn din online ordre, blir omdirigert til kvitterings-side og mottar e-post bekreftelse for din bestillingen.

* Hvis du bestiller med betaling senere (som Klarna), må du betale Klarna fakturaene i henhold til din valgte betalingsmåte med dem.

Er min online bestilling betalt?

Når du legger inn bestilling online i nettbutikken vår www.byggengros.no, velger du mellom forskjellige betalings-alternativer, uansett alternativ du betaler online med, vil bestillingen bli plassert og utbetalt til oss i Bygg Engros. 

Ved bestilling via Klarna, vil du få fakturaer fra Klarna for å betale i henhold til betalingsmåten mellom deg og Klarna.

Jeg fikk ikke ordrebekreftelse på e-post?

Hvis du ikke mottok ordrebekreftelse på e-post, er det antagelig på grunn av:

1. E -posten din er ikke korrekt.

2. ordrebekreftelsen e -post gikk til: spam-mappen.

Hvis du har dette problemet, kan du skrive til oss til: butikk@byggengros.no så vi kan bekrefte bestillingen din for deg og sende deg e-postmeldingen for ordrebekreftelsen.

Hvor lenge til jeg mottar bestillingen min?

Vi har varene våre som vises på nettet, tilgjengelig for levering i disse tre typene:

1. Varer som vi har i vårt eget lager (på lager): sendingsdato er mellom 2 og 4 dager maks (vi sender vanligvis innen 24timer)

2. Varer som vi får fra våre leverandører hver uke (fjernlager): Disse varene som er merket som (fjernlager) skal bestilles fra leverandøren og leveres til oss innen 3 til 5 arbeidsdager. Sendingsdato til deg: 6-8 dager.

3. Varer med ukjent leveringsdato (ved ordre): Noen varer har endret situasjon for tilgjengelig på leverandørens lager, levering av slike varer kan ta 15 dager.

Vi informerer deg via e-post eller telefon om din ordre-situasjon hvis det er noen mulig eller uventet forsinkelse.

 

Hvor er bestillingen min nå?

Når vi har sendt bestillingen din, sender vi deg e-post som har sporings-nummeret slik at du kan undersøke om ordresituasjonen. Ved uvanlig forsinkelse informerer vi deg om eventuell endring i leveringsdato.

Husk at du kan logge inn ved å bruke bestillings-nummeret og e -posten for å se statusen for bestillingen din. Logg Inn

Hva er fjernlager?

Produkter som er merket som: fjernlager er de produktene som ikke er på vårt lager for øyeblikket, men fortsatt kan bestilles. Vi har løpende forsendelser fra våre leverandører hver uke.

Forventet sendingsdato fra oss (for maskiner som er på fjernlager):

  • Makita: Kan sendes fra oss innen en uke (3-5 arbeidsdager)
  • Hikoki: Kan sendes fra oss innen en uke til to på maks
  • Tjep: Kan sendes fra oss innen en uke til to
  • Andre: 1-2 uker

Vi holder deg oppdatert om enhver endring i leveringstiden, du kan alltid velge mellom å beholde bestillingen eller få full refusjon og enkelt kansellere bestillingen, også kan du sjekke med oss forventet leveringsdato før du bestiller ved å kontakte oss på chat eller e-post.

Jeg ønsker å legge inn en stor bestilling, kan jeg få bedre priser?

Hvis du planlegger å legge en stor bestilling hos oss, kan du sende oss en e-post til: butikk@byggengros.no og nevne varene du planlegger å kjøpe slik at vi kan se om vi kan gi bedre rabatter til deg.

Faktura for mitt kjøp

Faktura-kopien din fra Bygg Engros blir vanligvis sendt til deg på e -post med leverings -e -posten, hvis ikke, kan du logge inn på hjemmesiden vår for å laste ned fakturaen din.

Jeg vil endre bestillingen min

Hvis du vil legge til eller endre noe i bestillingen din, kan du kontakte oss på: butikk@byggengros.no

Hva med garantien?

Alle varene vi selger kommer med den opprinnelige distributør-garantien i Norge. Vi har også vårt eget verksted for reparasjon for mange elektroverktøy med originale reservedeler. Vår reparasjon og reaksjon på spørsmål om reparasjon er alltid klar, vi garanterer (under leverandørens opprinnelige garanti) at ethvert mulig problem med maskinen du kjøper fra oss vil bli løst, noen ganger reparerer vi maskinen, eller noen ganger sender vi en ny i stedet ( det avhenger av saken).
Har du et reparasjonsspørsmål, sjekk verkstedet vårt her: Bygg Engros Verksted

Jeg vil returnere, endre eller kansellere bestillingen:

Du har rett til å starte retur innen 14 dager etter mottak av bestillingen, retur gebyrene per post skal betales av kunden.

Vi har enkel og fleksibel retur og kansellering for bestillinger.

For retur, endring eller kansellering av bestillingen din, kontakt oss til: butikk@byggengros.no

Les mer om Kjøps og bruksbetingelser

Mer?

Trenger du mer hjelp, svarer vi deg gjerne, kontakt oss på e-post til: butikk@byggengros.no

Here are the most frequently asked questions, please contact us if you need more help.

I placed my order, what happens now?

After placing your online order and proceed with payment, you will be redirected to your online receipt page and receive email confirmation for your order.

Once you place your order, we start to handle your order, once your order is ready we send you the items by post with the email that has your order details along with the tracking number.

In the email you have also a copy of your invoice from Bygg Engros, you do not need to pay anything to Bygg Engros, the invoice is just for your purchase reference.

* If you order by pay later (like Klarna) you have to pay Klarna the invoices according to your selected payment method with them.

Is my online order paid?

When placing order online on our net store www.byggengros.no, you choose between different payment options, regardless the option you pay online with, your order will be placed and paid to us at Bygg Engros.

In case of ordering via Klarna, you will get invoices from Klarna to pay according to the payment method between you and Klarna. 

I did not get order confirmation by email?

If you did not receive order confirmation to your email, then it is probably because of:

1.         You didn't enter your email correctly.

2.         You might be received the email in your Spam folder.

If you have this issue, please write us to butikk@byggengros.no so we can confirm your order for you and resend you the email for your order confirmation.

 

How long time until I receive my order?

We have our items which displayed online on our site available for shipping in these three types:

1. Items that we have in our own stock (in stock): the delivery date of such items is between 3 to 5 days at max (we usually ship within 24 hours)

2. Items that we get them from our suppliers every week (remote stock): These items that marked as (remote stock) are to be ordered from the supplier and delivered to us within 4 to 7 working days, once we have your item delivered from the supplier, we start the shipping to you directly.

3. Items by order (by order): some items have changing situation of availably at supplier stock, delivery for such items might take 15 days

We inform you by email or phone about your order situation if there is any possible or unexpected delay.

Where is my order now?

Once we ship your order we send you email that have the tracking number so you can investigate about order situation. In case of unusual delay, we inform you about any possible change in delivery date. 

Remember, you can log in by using your order number and email to see the the status of your order. Log in

I want to edit my order

If you want to add or change something in your order, contact us to: butikk@byggengros.no

What about the guarantee?

All the goods we sell come with the original distributor guarantee in Norway. We also have our own workshop for repairing many power tools using original spare parts. Our repair and response to repairing questions are always clear, we guarantee (under the supplier's original warranty) that any possible problem with the machine you buy from us will be solved, sometimes we repair the machine, or sometimes we send a new one instead ( it depends on the case). If you have a repair question, check our workshop here: Bygg Engros Workshop

I want to return, change or cancel my order

You have the right to start a return within 14 days from receiving your order, the return fees by post is to be paid by the client.

For return, change or cancelling your order contact us to: butikk@byggengros.no

Read more about terms and conditions (in Norwegian)

 

More?

Need more help, we are happy to answer you, contact us by email to: butikk@byggengros.no

Ved Retur:

Returprosess:

1- Når vi mottar og tester maskinen, starter vi refusjon.


2- Returnerte pakker etter mer enn 14 dager (starter fra datoen pakken hentet/levert til kunden) vil ikke bli refundert.


3- Kunden betaler returkostnad (frakt).


4- Produktet skal returneres i den stand du mottok det og ubrukt.


5- Du skal pakke inn produktet slik at det ikke vil få skade under frakt tilbake til oss. Emballasje og merkelapper skal være intakt. Maskinens originale eske må brukes inn sendingspakke, slik at de ikke er tapet eller skrevet på.

Informer oss på e-post om du vil returnere og grunnen til å returnere. Det hjelper oss med å utvikle bedre service for kundene våre.‍


Les mer om: Kjøps- og bruksbetingelser på vår nettside: www.byggengros.no/bruksbetingelser

Lampeikon for å illustrere en varseltekst

HUSK :)

Original eske

Sett maskinen inn originalboksen i en annen eske for sending. Ikke: skriv på, bruk post-klistremerkepapir, bruk pakketapeoriginalboksen av maskinen som du skal returnere.

Original pakke

Maskinen må være i samme tilstand som du mottok den (med alle relevante kataloger eller relevant tilbehør følger med maskinen)

Retur Adresse:

Bygg Engros AS, Sandbrekkeveien 98, 5225 - Bergen, Norge.

Hvis vi leverte feil vare, kontakt oss for å få en returskjema, så kan du sende oss feil vare uten å betale for levering.

Trenger hjelp eller mer info om din nettbestilling: