GENERELT KJØP- OG LEVERANSEVILKÅR

Alle priser er oppgitt inkl mva, eks. frakt, med mindre annet uttrykkelig er nevnt. Prisene er i stadig forandring og vi tar derfor forbehold om prisendring som følge av endrede priser fra våre leverandører, valuta kurser og endringer i transportkostnader

Normal leveringstid fra oss er 3-5 dager - vi sender alltid varene så fort som mulig. Dersom det skulle oppstå forsinkelser informerer vi kunden etter beste evne, kunden står da fritt til å kansellere kjøp og få refundert kjøpesum.

Vi forbeholder oss rett til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i prissvingninger og lagersituasjon. Alle leveringstider som blir oppgitt av oss må anses som veiledende. Med leveringstid menes tidspunkt for ankomst av varer til vårt lager. Medgått tid til plukking og pakking kommer i tillegg før innlevering av forsendelsen til transportør. Når tid er oppgitt i antall dager, menes hverdager og befrakters tid kommer alltid i tillegg.

Vi forbeholder oss retten til å avvike oppgitt leveringstid uten nærmere varsel. Eventuelle prisendringer som skjer etter bestillingstidspunkt får ikke tilbakevirkende kraft. Vi tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil.

Følgene vilkår gjelder alle bestillinger som gjøres av kunden (heretter kalt”du”) hos BYGG ENGROS AS (org.nr 812 546 902), heretter kalt ”Bygg Engrosas”, ”oss” eller ”vi”, på Bygg Engros websider, via e-post, telefon eller viabestillingskjemaet i katalog (felles kalt ”Websiden”).

Bestilling og betaling online

Betaling på byggengros.no utføres enten gjennom en tredjeparts-tjeneste, Vibruker Stripe, eller direkte gjennom direktebankoverføring. Din informasjon vil alltid behandles konfidensielt og sikkert.

Betaling med kredittkort skjer i to trinn; først reserveres beløpet påkortet eller kontoen din, deretter trekkes beløpet når varen sendes. Din kontoeller kort blir trukket for kjøpesummen før varen forlaterforsendelsesstedet.

Nettbutikkenfølger de internasjonale sikkerhetsstandardene SSL sikkerhetsstandarder forkryptering av data. Nettbutikken tilbyr følgende betalingsalternativer:

A.Betaling med de mest anvendelige kreditt- og debetkort som VISA og MasterCard.Nettbutikken garanterer at ingen debet- eller kredittkort vil bli belastet førde bestilte varer eller tjenester er bekreftet tilgjengelig, og klargjort forforsendelse til den oppgitte leveringsadresse.

C.Bankoverføring*:

Mottaker: Bygg Engros AS

Kontonummer: NO49 5205 0616 452

Kontonummer IBAN: NO4952050616452

Banknavn: DNB

Swift: DNBANOKKXXX

Levereringstider

Bygg Engros lagerfører de fleste av produktene som vises på Websiden. Varer somfinnes på lager leveres normalt innen de antall arbeidsdager som angis på websiden. Om leveringstiden skulle avvike fra dette vil Bygg Engros gi beskjed,forutsatt at du har oppgitt korrekt e-postadresse. Ved forsinkelse har du retttil å heve kjøpet uten ekstra kostnader.

Vi jobber stadig for å bli enda bedre på levering. NB - dersom vi er midlertidig utsolgt kan det ta 3-4 dager fra noen av leverandørene å få varene til oss - de sendes da ut samme dag som vi får dem inn døren.

Angrerett

Du har rett til å trekke deg fra denne avtalen uten å oppgi grunn innen 14dager. Angerfristen løper ut 14 dager etter den da du, eller en tredjepart pådine vegne, tar imot varen. Hvis du vil benytte deg av angreretten skal du sende oss en klart og tydeligbeskjed om at du angrer ditt kjøp (til eksempel et brev sendt per post eller-post). Det skal tydelig framgå hvem som er avsender og at det gjelderangrerett. Send beskjeden til vår kundetjenste på butikk@byggengros.no


For at du skal rekke å utøve din angrerett i tide holder det at du sender ossdin beskjed om at du tenker utøve angreretten innen angrefristen har gåttut. Hvis du angrer på ditt kjøp og bruker din angrerett kommer vi å betale tilbakealle betalinger vi har fått fra deg, eksklusive leveringskostnader som du somkunde må bære selv. Tilbakebetaling foretas helst med samme betalingsmåte somdu brukte ved bestilling (eller, om betaling ennå ikke har blitt utført for deaktuelle varene, se til at fakturaen krediteres snarest mulig, men senest innen14 dager etter at vi har fått din beskjed om at du angrer kjøpet.Forutsetningen er at vi har fått tilbake varene eller bevis på at du har sendttillbake varene. Du skal sende varen til oss uten unødig forsinkelse, senest 14 dager etter atdu medelte oss om din beslutning om å fratrede avtalen. Du er ansvarlig for varenes minkende verdi som følge av annen håndtering ennhva som er nødvendig for å bestemme varenes art, egenskaper og funksjon.

Ved Retur

Ved retur kontakt Bygg Engros kundeservice (Tlf: 55 11 77 00) forreturfraktseddel og nærmere informasjon. For at du som kunde skal slippe høyefraktkostnader og tollavgift hjelper vi deg med å sende varen til vårtsentrallager i Bergen. Returfrakten koster 149,- eks. mva.

Fornøyd Kunde-garanti - 20 dager åpent kjøp

Foruten angreretten som ovenfor gjelder Bygg Engros Fornøyd Kunde-garanti. Somkunde vil man ofte kjenne på et produkt før man kjøper det. Derfor lar vi deregjøre det og gir dere 20 dagers full returrett. Om du som kunde angrer kjøpeteller anser at varen ikke svarer til dine forventninger har du full rett til åsende tilbake varen med full kreditering eksklusive leveringskostnader. Produktetskal da returneres i originalstand i originalpakke. Samme returprosedyregjelder som ved angrerett ovenfor.

Garanti vilkår

Bygg Engros har kun ansvar under garantien for at varen fungerer og beholderkvaliteten i en viss tid. De fleste produkter i vårt sortiment omfattes av 1til 2 års garanti, men også lengre garantitider kan gjelde visse produkter.Informasjon om garantitiden angis ved de respektive produkter. Hvis ingeninformasjon om garantitid oppgis på produktet, gjelder 1 år. Om varen undergarantitiden forringes på en måte som omfattes av garantien, betraktes det somen mangel. Du har da rett til å kreve at varen repareres, men også bytte kankomme til å skje om kostnaden for reperasjon blir urimelig høy.


Feil som kommer av følgende årsaker omfattes ikke av garantien: - enulykkeshendelse etter at du har fått varen, - forsømmelse, - unormalbruk/håndtering - om du ikke følger bruk- og serviceanvisninger
Om en skade oppstår, kontakt alltid Kundeservice på 55 11 77 00, så hjelper videg med returnering av varene. Når du kontakter oss må du oppgi dittordrenummer. Bygg Engros betaler returfrakten, kontakt derfor Kundeservice på 55 11 77 00 og be om en forhåndsbetalt returfraktseddel.

Angrerett

Kjøperen kan angre kjøpet av varen etter angrerettslovensbestemmelser. Angrerett innebærer at kjøperen uten grunn kan returnere varentil selgeren selv om det ikke er noen mangel ved den og selv om den ikke erlevert.

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14dager etter at varen, de foreskrevne opplysninger om angreretten ogangrerettsskjema er mottatt. Mottar kjøperen angreskjema og de nødvendigeopplysningene på et senere tidspunkt enn ved levering av varen, begynnerangrefristen å løpe fra den dagen kjøperen mottar angrerettsskjema ogopplysningene. Har kjøperen ikke mottatt tilstrekkelig informasjon ellerangrerettsskjema, vil angrefristen likevel gå ut 3 måneder etter at varen ermottatt. Dersom kjøperen ikke har fått informasjon om angrerett i det heletatt, vil fristen være 1 år.

Meldingen fra kjøper til selger om bruk av angreretten bør avbevishensyn være skriftlig (angrerettsskjema, e-post, telefaks eller brev), ogden må inneholde opplysninger om hvordan kjøperen vil returnere varen tilselgeren.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgereninnen rimelig tid. Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale hele kjøpesummentil kjøperen innen 14 dager fra den dag selgeren mottar varen eller henteseddeleller varen er stilt til selgerens rådighet. Selgeren kan ikke fastsettegebyrer for kjøperens bruk av angreretten, men selgeren kan kreve at kjøperenskal betale kostnadene for returforsendelsen.

Kjøperen kan undersøke produktet før han eller hun angrer påkjøpet. Varen må likevel kunne leveres tilbake til selgeren i tilnærmet sammestand og mengde som den var i da kjøperen mottok den. Kjøperen bør sende varentilbake til selgeren i originalemballasjen hvis dette er mulig.

Personopplysninger

Medmindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren kun innhente og lagre depersonopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføreforpliktelsene etter avtalen. Hvis selgeren vil benytte kjøperenspersonopplysninger til andre formål, for eksempel til å sende kjøperen reklameeller informasjon ut over det som er nødvendig for å få gjennomført avtalen, måselgeren innhente kjøperens samtykke ved avtaleinngåelsen.


Bygg Engros streber etter å håndtererpersonopplysninger på best og sikrest mulig måte. Under får du en nærmerebeskrivelse av hvordan vi håndterer disse opplysningene. Når du handler hososs, oppbevarer vi blant annet navn, adresse og e-postadresse. Dette erinformasjon vi trenger for å levere varene til deg via transportøren du velger,samt kontakte deg om forhold i forbindelse med bestillingen. Vi er dessutenpålagt å oppbevare denne informasjonen i forbindelse med regnskapsføring,avgiftshåndtering og eventuell garanti-/returhåndtering, slik at dennehistorikken ikke kan slettes. Vi oppbevarer av sikkerhetshensyn ogsåip-adressen som er benyttet for å registrere bestillingen.


Kortnummer oppbevares ikke av Bygg Engros utoverdet som er nødvendig for å sikre effektiv håndtering av eventuelle problemermed belastning, oppheving av reservasjon og kreditering. Vi samler også inn ogoppbevarer loggdata som hvilke kategorier og produkter man kikker eller søkerpå, for å kunne lære hva våre kunder er opptatt av, samt forbedre produktutvalgog tilbud. Denne informasjonen benyttes også for å kunne gjøre det mulig å visedeg relaterte produkter. Informasjonen benyttes også for å produseretrafikkstatistikker for bl.a. kapasitetsplanlegging. Vi bruker og kreve encookie for å kunne registrere seg samt gjennomføre en bestilling. Vi tilbyralle våre kunder å motta ulike typer informasjon og tilbud. Det er frivillig åmotta dette, og man må eksplisitt melde seg inn i forbindelse med registreringpå megaflis.no eller i våre butikker. Det er også enkelt å melde seg av frae-postliste, dette gjøres ved å følge informasjon gitt i evt. tilbud du mottar,eller ved å sende oss en e-post.


Bygg Engros selger ikke personopplysninger tiltredjepart, og vi bytter eller videreformidler heller ikke slik informasjon medtredjepart.

Øvrig

Vi reserverer oss for eventuelle skrivefeil, feilaktig publiserte priser,spesifikasjoner og tekniske data. Ved spørsmål, er du mer enn velkommen til åkontakte Kundeservice.

Bygg Engros as

Org.nr 812 546 902
butikk@byggengros.no
Tel: 55 11 77 00

Levereringstider

Bygg Engros lagerfører de fleste av produktene som vises på Websiden. Varer somfinnes på lager leveres normalt innen de antall arbeidsdager som angis på websiden. Om leveringstiden skulle avvike fra dette vil Bygg Engros gi beskjed,forutsatt at du har oppgitt korrekt e-postadresse. Ved forsinkelse har du retttil å heve kjøpet uten ekstra kostnader.

Vi jobber stadig for å bli enda bedre på levering. NB - dersom vi er midlertidig utsolgt kan det ta 3-4 dager fra noen av leverandørene å få varene til oss - de sendes da ut samme dag som vi får dem inn døren.

Frakt og levering

Bygg Engros bruker Bring som speditør for å håndtere gods og forsendelser. Fraktalternativ som tilbys er bedriftspakke, hjemmeleveranse samtpost-i-butikk. For ordre over 999 kr. betaler Bygg Engros alltid frakteninnenfor Norge, uansett antall kolli og kollistørrelse. Fraktavgift tillfallerkunden ved order under 999 kr. Avgiften er 150 kr MVA. inkludert (maksimum vekt 24kG), hvis en vare i bestillingen er mer enn 25kg, vil fraktkostnad bli lagt til (i henhold til fraktpriser)

*Noen verktøy eller produkter kan ha fraktkostnader lagt til og inkludert i den viste prisen. I slike tilfeller vil du se et notat på produktene som sier at prisen inkluderer en fraktkostnad.

Elementer som har et notat som sier fraktkostnad er lagt til og inkludert i prisen kan bli billigere hvis du henter det fra butikken vår i Bergen.

Vi jobber stadig for å bli enda bedre på levering. NB - dersom vi er midlertidig utsolgt kan det ta 3-4 dager fra noen av leverandørene å få varene til oss - de sendes da ut samme dag som vi får dem inn døren.

Les her om Bring servicevilkår: https://www.bring.no/kundeservice

Transportskade

Vi tar ansvar for varer som skades eller kommer bort før varer leveres til deg.Om varen kommer bort eller at du ved mottak oppdager at forsendelsen ertransportskadet, skal du melde dette til Bring samt til vår kundeservice: Tlf: 04045.Pakker som skades eller blir borte bort ved en returforsendelse tar Bygg Engrosikke ansvar for.

Uhentet pakke

For pakke som ikke hentes ut hos Bring innen angitt tidsfrist, forbeholder vioss retten til å debitere kunden for vår fraktkostad, posten returfrakt til Bygg Engros samt administrationsavgift. Dette gjelder selv om Bygg Engros har sendtproduktet til kunden "fraktfritt".

Ved Retur

Ved retur kontakt Bygg Engros kundeservice (Tlf: 55 11 77 00) forreturfraktseddel og nærmere informasjon. For at du som kunde skal slippe høyefraktkostnader og tollavgift hjelper vi deg med å sende varen til vårtsentrallager i Bergen. Returfrakten koster 149,- eks. mva.

Fornøyd Kunde-garanti - 20 dager åpent kjøp

Foruten angreretten som ovenfor gjelder Bygg Engros Fornøyd Kunde-garanti. Somkunde vil man ofte kjenne på et produkt før man kjøper det. Derfor lar vi deregjøre det og gir dere 20 dagers full returrett. Om du som kunde angrer kjøpeteller anser at varen ikke svarer til dine forventninger har du full rett til åsende tilbake varen med full kreditering eksklusive leveringskostnader. Produktetskal da returneres i originalstand i originalpakke. Samme returprosedyregjelder som ved angrerett ovenfor.

Garanti vilkår

Bygg Engros har kun ansvar under garantien for at varen fungerer og beholderkvaliteten i en viss tid. De fleste produkter i vårt sortiment omfattes av 1til 2 års garanti, men også lengre garantitider kan gjelde visse produkter.Informasjon om garantitiden angis ved de respektive produkter. Hvis ingeninformasjon om garantitid oppgis på produktet, gjelder 1 år. Om varen undergarantitiden forringes på en måte som omfattes av garantien, betraktes det somen mangel. Du har da rett til å kreve at varen repareres, men også bytte kankomme til å skje om kostnaden for reperasjon blir urimelig høy.


Feil som kommer av følgende årsaker omfattes ikke av garantien: - enulykkeshendelse etter at du har fått varen, - forsømmelse, - unormalbruk/håndtering - om du ikke følger bruk- og serviceanvisninger
Om en skade oppstår, kontakt alltid Kundeservice på 55 11 77 00, så hjelper videg med returnering av varene. Når du kontakter oss må du oppgi dittordrenummer. Bygg Engros betaler returfrakten, kontakt derfor Kundeservice på 55 11 77 00 og be om en forhåndsbetalt returfraktseddel.

Angrerett

Kjøperen kan angre kjøpet av varen etter angrerettslovensbestemmelser. Angrerett innebærer at kjøperen uten grunn kan returnere varentil selgeren selv om det ikke er noen mangel ved den og selv om den ikke erlevert.

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14dager etter at varen, de foreskrevne opplysninger om angreretten ogangrerettsskjema er mottatt. Mottar kjøperen angreskjema og de nødvendigeopplysningene på et senere tidspunkt enn ved levering av varen, begynnerangrefristen å løpe fra den dagen kjøperen mottar angrerettsskjema ogopplysningene. Har kjøperen ikke mottatt tilstrekkelig informasjon ellerangrerettsskjema, vil angrefristen likevel gå ut 3 måneder etter at varen ermottatt. Dersom kjøperen ikke har fått informasjon om angrerett i det heletatt, vil fristen være 1 år.

Meldingen fra kjøper til selger om bruk av angreretten bør avbevishensyn være skriftlig (angrerettsskjema, e-post, telefaks eller brev), ogden må inneholde opplysninger om hvordan kjøperen vil returnere varen tilselgeren.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgereninnen rimelig tid. Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale hele kjøpesummentil kjøperen innen 14 dager fra den dag selgeren mottar varen eller henteseddeleller varen er stilt til selgerens rådighet. Selgeren kan ikke fastsettegebyrer for kjøperens bruk av angreretten, men selgeren kan kreve at kjøperenskal betale kostnadene for returforsendelsen.

Kjøperen kan undersøke produktet før han eller hun angrer påkjøpet. Varen må likevel kunne leveres tilbake til selgeren i tilnærmet sammestand og mengde som den var i da kjøperen mottok den. Kjøperen bør sende varentilbake til selgeren i originalemballasjen hvis dette er mulig.

Personopplysninger

Medmindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren kun innhente og lagre depersonopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføreforpliktelsene etter avtalen. Hvis selgeren vil benytte kjøperenspersonopplysninger til andre formål, for eksempel til å sende kjøperen reklameeller informasjon ut over det som er nødvendig for å få gjennomført avtalen, måselgeren innhente kjøperens samtykke ved avtaleinngåelsen.


Bygg Engros streber etter å håndtererpersonopplysninger på best og sikrest mulig måte. Under får du en nærmerebeskrivelse av hvordan vi håndterer disse opplysningene. Når du handler hososs, oppbevarer vi blant annet navn, adresse og e-postadresse. Dette erinformasjon vi trenger for å levere varene til deg via transportøren du velger,samt kontakte deg om forhold i forbindelse med bestillingen. Vi er dessutenpålagt å oppbevare denne informasjonen i forbindelse med regnskapsføring,avgiftshåndtering og eventuell garanti-/returhåndtering, slik at dennehistorikken ikke kan slettes. Vi oppbevarer av sikkerhetshensyn ogsåip-adressen som er benyttet for å registrere bestillingen.


Kortnummer oppbevares ikke av Bygg Engros utoverdet som er nødvendig for å sikre effektiv håndtering av eventuelle problemermed belastning, oppheving av reservasjon og kreditering. Vi samler også inn ogoppbevarer loggdata som hvilke kategorier og produkter man kikker eller søkerpå, for å kunne lære hva våre kunder er opptatt av, samt forbedre produktutvalgog tilbud. Denne informasjonen benyttes også for å kunne gjøre det mulig å visedeg relaterte produkter. Informasjonen benyttes også for å produseretrafikkstatistikker for bl.a. kapasitetsplanlegging. Vi bruker og kreve encookie for å kunne registrere seg samt gjennomføre en bestilling. Vi tilbyralle våre kunder å motta ulike typer informasjon og tilbud. Det er frivillig åmotta dette, og man må eksplisitt melde seg inn i forbindelse med registreringpå megaflis.no eller i våre butikker. Det er også enkelt å melde seg av frae-postliste, dette gjøres ved å følge informasjon gitt i evt. tilbud du mottar,eller ved å sende oss en e-post.


Bygg Engros selger ikke personopplysninger tiltredjepart, og vi bytter eller videreformidler heller ikke slik informasjon medtredjepart.

Øvrig

Vi reserverer oss for eventuelle skrivefeil, feilaktig publiserte priser,spesifikasjoner og tekniske data. Ved spørsmål, er du mer enn velkommen til åkontakte Kundeservice.

Bygg Engros as

Org.nr 812 546 902
butikk@byggengros.no
Tel: 55 11 77 00

GENERELT KJØP- OG LEVERANSEVILKÅR

Alle priser er oppgitt inkl mva, eks. frakt, med mindre annet uttrykkelig er nevnt. Prisene er i stadig forandring og vi tar derfor forbehold om prisendring som følge av endrede priser fra våre leverandører, valuta kurser og endringer i transportkostnader

Normal leveringstid fra oss er 3-5 dager - vi sender alltid varene så fort som mulig. Dersom det skulle oppstå forsinkelser informerer vi kunden etter beste evne, kunden står da fritt til å kansellere kjøp og få refundert kjøpesum.

Vi forbeholder oss rett til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i prissvingninger og lagersituasjon. Alle leveringstider som blir oppgitt av oss må anses som veiledende. Med leveringstid menes tidspunkt for ankomst av varer til vårt lager. Medgått tid til plukking og pakking kommer i tillegg før innlevering av forsendelsen til transportør. Når tid er oppgitt i antall dager, menes hverdager og befrakters tid kommer alltid i tillegg.

Vi forbeholder oss retten til å avvike oppgitt leveringstid uten nærmere varsel. Eventuelle prisendringer som skjer etter bestillingstidspunkt får ikke tilbakevirkende kraft. Vi tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil.

Følgene vilkår gjelder alle bestillinger som gjøres av kunden (heretter kalt”du”) hos BYGG ENGROS AS (org.nr 812 546 902), heretter kalt ”Bygg Engrosas”, ”oss” eller ”vi”, på Bygg Engros websider, via e-post, telefon eller viabestillingskjemaet i katalog (felles kalt ”Websiden”).

Bestilling og betaling online

Betaling på byggengros.no utføres enten gjennom en tredjeparts-tjeneste, Vibruker Stripe, eller direkte gjennom direktebankoverføring. Din informasjon vil alltid behandles konfidensielt og sikkert.

Betaling med kredittkort skjer i to trinn; først reserveres beløpet påkortet eller kontoen din, deretter trekkes beløpet når varen sendes. Din kontoeller kort blir trukket for kjøpesummen før varen forlaterforsendelsesstedet.

Nettbutikkenfølger de internasjonale sikkerhetsstandardene SSL sikkerhetsstandarder forkryptering av data. Nettbutikken tilbyr følgende betalingsalternativer:

A.Betaling med de mest anvendelige kreditt- og debetkort som VISA og MasterCard.Nettbutikken garanterer at ingen debet- eller kredittkort vil bli belastet førde bestilte varer eller tjenester er bekreftet tilgjengelig, og klargjort forforsendelse til den oppgitte leveringsadresse.

C.Bankoverføring*:

Mottaker: Bygg Engros AS

Kontonummer: NO49 5205 0616 452

Kontonummer IBAN: NO4952050616452

Banknavn: DNB

Swift: DNBANOKKXXX

Levereringstider

Bygg Engros lagerfører de fleste av produktene som vises på Websiden. Varer somfinnes på lager leveres normalt innen de antall arbeidsdager som angis på websiden. Om leveringstiden skulle avvike fra dette vil Bygg Engros gi beskjed,forutsatt at du har oppgitt korrekt e-postadresse. Ved forsinkelse har du retttil å heve kjøpet uten ekstra kostnader.

Vi jobber stadig for å bli enda bedre på levering. NB - dersom vi er midlertidig utsolgt kan det ta 3-4 dager fra noen av leverandørene å få varene til oss - de sendes da ut samme dag som vi får dem inn døren.

Frakt og levering

Bygg Engros bruker Bring som speditør for å håndtere gods og forsendelser. Fraktalternativ som tilbys er bedriftspakke, hjemmeleveranse samtpost-i-butikk. For ordre over 999 kr. betaler Bygg Engros alltid frakteninnenfor Norge, uansett antall kolli og kollistørrelse. Fraktavgift tillfallerkunden ved order under 999 kr. Avgiften er 150 kr MVA. inkludert (maksimum vekt 24kG), hvis en vare i bestillingen er mer enn 25kg, vil fraktkostnad bli lagt til (i henhold til fraktpriser)

*Noen verktøy eller produkter kan ha fraktkostnader lagt til og inkludert i den viste prisen. I slike tilfeller vil du se et notat på produktene som sier at prisen inkluderer en fraktkostnad.

Elementer som har et notat som sier fraktkostnad er lagt til og inkludert i prisen kan bli billigere hvis du henter det fra butikken vår i Bergen.

Vi jobber stadig for å bli enda bedre på levering. NB - dersom vi er midlertidig utsolgt kan det ta 3-4 dager fra noen av leverandørene å få varene til oss - de sendes da ut samme dag som vi får dem inn døren.

Les her om Bring servicevilkår: https://www.bring.no/kundeservice

Transportskade

Vi tar ansvar for varer som skades eller kommer bort før varer leveres til deg.Om varen kommer bort eller at du ved mottak oppdager at forsendelsen ertransportskadet, skal du melde dette til Bring samt til vår kundeservice: Tlf: 04045.Pakker som skades eller blir borte bort ved en returforsendelse tar Bygg Engrosikke ansvar for.

Uhentet pakke

For pakke som ikke hentes ut hos Bring innen angitt tidsfrist, forbeholder vioss retten til å debitere kunden for vår fraktkostad, posten returfrakt til Bygg Engros samt administrationsavgift. Dette gjelder selv om Bygg Engros har sendtproduktet til kunden "fraktfritt".

Angrerett

Du har rett til å trekke deg fra denne avtalen uten å oppgi grunn innen 14dager. Angerfristen løper ut 14 dager etter den da du, eller en tredjepart pådine vegne, tar imot varen. Hvis du vil benytte deg av angreretten skal du sende oss en klart og tydeligbeskjed om at du angrer ditt kjøp (til eksempel et brev sendt per post eller-post). Det skal tydelig framgå hvem som er avsender og at det gjelderangrerett. Send beskjeden til vår kundetjenste på butikk@byggengros.no


For at du skal rekke å utøve din angrerett i tide holder det at du sender ossdin beskjed om at du tenker utøve angreretten innen angrefristen har gåttut. Hvis du angrer på ditt kjøp og bruker din angrerett kommer vi å betale tilbakealle betalinger vi har fått fra deg, eksklusive leveringskostnader som du somkunde må bære selv. Tilbakebetaling foretas helst med samme betalingsmåte somdu brukte ved bestilling (eller, om betaling ennå ikke har blitt utført for deaktuelle varene, se til at fakturaen krediteres snarest mulig, men senest innen14 dager etter at vi har fått din beskjed om at du angrer kjøpet.Forutsetningen er at vi har fått tilbake varene eller bevis på at du har sendttillbake varene. Du skal sende varen til oss uten unødig forsinkelse, senest 14 dager etter atdu medelte oss om din beslutning om å fratrede avtalen. Du er ansvarlig for varenes minkende verdi som følge av annen håndtering ennhva som er nødvendig for å bestemme varenes art, egenskaper og funksjon.

Ved Retur

Ved retur kontakt Bygg Engros kundeservice (Tlf: 55 11 77 00) forreturfraktseddel og nærmere informasjon. For at du som kunde skal slippe høyefraktkostnader og tollavgift hjelper vi deg med å sende varen til vårtsentrallager i Bergen. Returfrakten koster 149,- eks. mva.

Fornøyd Kunde-garanti - 20 dager åpent kjøp

Foruten angreretten som ovenfor gjelder Bygg Engros Fornøyd Kunde-garanti. Somkunde vil man ofte kjenne på et produkt før man kjøper det. Derfor lar vi deregjøre det og gir dere 20 dagers full returrett. Om du som kunde angrer kjøpeteller anser at varen ikke svarer til dine forventninger har du full rett til åsende tilbake varen med full kreditering eksklusive leveringskostnader. Produktetskal da returneres i originalstand i originalpakke. Samme returprosedyregjelder som ved angrerett ovenfor.

Garanti vilkår

Bygg Engros har kun ansvar under garantien for at varen fungerer og beholderkvaliteten i en viss tid. De fleste produkter i vårt sortiment omfattes av 1til 2 års garanti, men også lengre garantitider kan gjelde visse produkter.Informasjon om garantitiden angis ved de respektive produkter. Hvis ingeninformasjon om garantitid oppgis på produktet, gjelder 1 år. Om varen undergarantitiden forringes på en måte som omfattes av garantien, betraktes det somen mangel. Du har da rett til å kreve at varen repareres, men også bytte kankomme til å skje om kostnaden for reperasjon blir urimelig høy.


Feil som kommer av følgende årsaker omfattes ikke av garantien: - enulykkeshendelse etter at du har fått varen, - forsømmelse, - unormalbruk/håndtering - om du ikke følger bruk- og serviceanvisninger
Om en skade oppstår, kontakt alltid Kundeservice på 55 11 77 00, så hjelper videg med returnering av varene. Når du kontakter oss må du oppgi dittordrenummer. Bygg Engros betaler returfrakten, kontakt derfor Kundeservice på 55 11 77 00 og be om en forhåndsbetalt returfraktseddel.

Angrerett

Kjøperen kan angre kjøpet av varen etter angrerettslovensbestemmelser. Angrerett innebærer at kjøperen uten grunn kan returnere varentil selgeren selv om det ikke er noen mangel ved den og selv om den ikke erlevert.

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14dager etter at varen, de foreskrevne opplysninger om angreretten ogangrerettsskjema er mottatt. Mottar kjøperen angreskjema og de nødvendigeopplysningene på et senere tidspunkt enn ved levering av varen, begynnerangrefristen å løpe fra den dagen kjøperen mottar angrerettsskjema ogopplysningene. Har kjøperen ikke mottatt tilstrekkelig informasjon ellerangrerettsskjema, vil angrefristen likevel gå ut 3 måneder etter at varen ermottatt. Dersom kjøperen ikke har fått informasjon om angrerett i det heletatt, vil fristen være 1 år.

Meldingen fra kjøper til selger om bruk av angreretten bør avbevishensyn være skriftlig (angrerettsskjema, e-post, telefaks eller brev), ogden må inneholde opplysninger om hvordan kjøperen vil returnere varen tilselgeren.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgereninnen rimelig tid. Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale hele kjøpesummentil kjøperen innen 14 dager fra den dag selgeren mottar varen eller henteseddeleller varen er stilt til selgerens rådighet. Selgeren kan ikke fastsettegebyrer for kjøperens bruk av angreretten, men selgeren kan kreve at kjøperenskal betale kostnadene for returforsendelsen.

Kjøperen kan undersøke produktet før han eller hun angrer påkjøpet. Varen må likevel kunne leveres tilbake til selgeren i tilnærmet sammestand og mengde som den var i da kjøperen mottok den. Kjøperen bør sende varentilbake til selgeren i originalemballasjen hvis dette er mulig.

Personopplysninger

Medmindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren kun innhente og lagre depersonopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføreforpliktelsene etter avtalen. Hvis selgeren vil benytte kjøperenspersonopplysninger til andre formål, for eksempel til å sende kjøperen reklameeller informasjon ut over det som er nødvendig for å få gjennomført avtalen, måselgeren innhente kjøperens samtykke ved avtaleinngåelsen.


Bygg Engros streber etter å håndtererpersonopplysninger på best og sikrest mulig måte. Under får du en nærmerebeskrivelse av hvordan vi håndterer disse opplysningene. Når du handler hososs, oppbevarer vi blant annet navn, adresse og e-postadresse. Dette erinformasjon vi trenger for å levere varene til deg via transportøren du velger,samt kontakte deg om forhold i forbindelse med bestillingen. Vi er dessutenpålagt å oppbevare denne informasjonen i forbindelse med regnskapsføring,avgiftshåndtering og eventuell garanti-/returhåndtering, slik at dennehistorikken ikke kan slettes. Vi oppbevarer av sikkerhetshensyn ogsåip-adressen som er benyttet for å registrere bestillingen.


Kortnummer oppbevares ikke av Bygg Engros utoverdet som er nødvendig for å sikre effektiv håndtering av eventuelle problemermed belastning, oppheving av reservasjon og kreditering. Vi samler også inn ogoppbevarer loggdata som hvilke kategorier og produkter man kikker eller søkerpå, for å kunne lære hva våre kunder er opptatt av, samt forbedre produktutvalgog tilbud. Denne informasjonen benyttes også for å kunne gjøre det mulig å visedeg relaterte produkter. Informasjonen benyttes også for å produseretrafikkstatistikker for bl.a. kapasitetsplanlegging. Vi bruker og kreve encookie for å kunne registrere seg samt gjennomføre en bestilling. Vi tilbyralle våre kunder å motta ulike typer informasjon og tilbud. Det er frivillig åmotta dette, og man må eksplisitt melde seg inn i forbindelse med registreringpå megaflis.no eller i våre butikker. Det er også enkelt å melde seg av frae-postliste, dette gjøres ved å følge informasjon gitt i evt. tilbud du mottar,eller ved å sende oss en e-post.


Bygg Engros selger ikke personopplysninger tiltredjepart, og vi bytter eller videreformidler heller ikke slik informasjon medtredjepart.

Øvrig

Vi reserverer oss for eventuelle skrivefeil, feilaktig publiserte priser,spesifikasjoner og tekniske data. Ved spørsmål, er du mer enn velkommen til åkontakte Kundeservice.

Bygg Engros as

Org.nr 812 546 902
butikk@byggengros.no
Tel: 55 11 77 00